ΣΧΟΛΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΩΔΕΙΑ)

ODEION NIKOS SKALKOTAS

ΩΔΕΙΟΝ “ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ”

Περιοχή: Αθήνα – Μυτιλήνη

Κατηγορία βράβευσης 2020: ΣΧΟΛΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΩΔΕΙΑ)