ΣΧΟΛΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΩΔΕΙΑ)

ODEION NIKOS SKALKOTAS

ΩΔΕΙΟΝ «ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ»

Περιοχή: Αθήνα – Μυτιλήνη

Κατηγορία βράβευσης 2020: ΣΧΟΛΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΩΔΕΙΑ)